Recent werk / contentstrategie

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD)

In 2020 startte de samenwerking met GBD, een gemeentelijke belastingorganisatie voor 5 gemeenten in de Drechtsteden: Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. GBD heft en int de belastingen en voert de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) uit voor deze gemeenten. Belangrijke basis voor gemeentelijke belastingen is de waardering van onroerend goed.

In 2020 benaderde Janne Vereijken, oprichter van Spring Company Wiep om in te stappen in haar opdracht de informatievoorziening rond verantwoording van berekende bedragen (taxaties) te verbeteren. Janne en Wiep doken daarna in de wondere wereld van taxaties, waarderingen, data, jurisprudentie, marktinformatie, wiskundige modellen om met deze kennis het taxatieverslag drastisch te verbeteren. Het schrijfwerk voerde Wiep samen uit met Verine. Meteen met dit communicatiewerk werd ook grondig correspondentie, webcontent en formulieren verbeterd. Dit leek soms meer op wiskunde dan tekstschrijven, maar dat is hen als contentdesigners wel besteed. In 2022 wordt door hen hier verder aan gesleuteld.

In 2021 veranderde de gemeentelijke samenwerking, met grote consequenties voor de digitale infrastructuur. Simon analyseerde de situatie en leverde samen met Wiep en Janne het rapport op en adviseerde de organisatie.

 

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD)

Gemeente Westerwolde

Gemeente Westerwolde is een fusiegemeente van voorheen Bellingwedde en Vlagtwedde. Ruim een jaar voordat de herindeling op nieuwjaarsdag 2018 een feit was, startte ons werk. De opdracht: ontwerp de diensten en zorg voor (digitale) middelen en de bijbehorende organisatie die deze diensten ondersteunen.

De mensen in Westerwolde kregen de opdracht en bijbehorend mandaat om zelf te onderzoeken, te doen, te maken in een soort agile teamstructuur. In plaats van vergaderen over logische zaken, gingen we elke dag aan het werk in een vast, eigen team.

We verzorgden veel training on the job. Deze aanpak is in een dergelijk traject een ideaal vertrekpunt omdat je met de juiste kennis en vaardigheden echt snel meters kunt maken met eigen mensen. Dat maakt de overgang van werk in projectorganisatie naar duurzaam beheer tevens een overgang die je niet merkt.

In deze gemeente konden we ook echt opnieuw starten met inbegrip van informatie van raad en bestuur. We leverden 2 samenhangende contentstrategieën op: een voor de gemeentelijke dienstverlening en communicatie, een voor de website voor bestuur en raad. Bouw was in handen van Intracto (voorheen ezCompany) en ontwerp werd verzorgd door Momono.

 

Gemeente Westerwolde

Gemeente Roosendaal

Samen met het team van gemeente Roosendaal werkten we aan een nieuwe verbeterde versie van de DVG (Drupal Distributie voor Gemeenten).

Ons werk bestond met name uit het doen van onderzoek vooraf, het gebruikersonderzoek en begeleiding bij de implementatie. Dit werk was in handen van Simon Besters. Gemeente Venlo stelde de content voor hergebruik ter beschikking.

Gemeente Roosendaal

Gemeente Noordoostpolder

Deze samenwerking bewijst dat je met zorgvuldige afweging in een bescheiden budget heel veel kunt bereiken. De gemeente Noordoostpolder nam afscheid van bestaande ideeën over hoe een gemeentewebsite eruit moet zien – een digitaal loket, veel eigen informatie – en startte met iets nieuws. De Drupal voor Gemeenten Distributie (DVG) werd weer aangepast en verbeterd.

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Venlo

De gemeente Venlo is volgens ons ongekroonde nummer 1 in gemeenteland voor wat betreft hun website. In alles zijn focus en simplicity het uitgangspunt. Soepele interacties, kraakheldere content, perfecte techniek. In Venlo is de DvG (Drupal voor Gemeenten) met een ESB gekoppeld aan de interne systemen. Dat legde de weg open voor echt goede nieuwe aanpassingen, bijvoorbeeld in het afsprakensysteem.

Het project startte in maart 2014 en de oplevering van de nieuwe website was in september 2015. We zijn nog steeds betrokken met advies en doorontwikkeling op het gebied van digitale toegankelijkheid.

Gemeente Venlo

Gemeente Oisterwijk

Gemeente Oisterwijk is klant vanaf het eerste uur. Al in 2010 kwam Simon over de vloer in de begeleiding voor inspectie op de Webrichtlijnen, net nadat hij dit werk voor gemeente Goirle had gedaan als ambtenaar.

Simon begeleidde verder de ontwikkeling naar een nieuwe versie van oisterwijk.nl. In Oisterwijk geldt het motto: de website is niet groter dan het beheer aankan. Het ontwerp is van Momono en is daarna herhaaldelijk gekopieerd, bijvoorbeeld in de Bilt, Gilze-Rijen, Baarle-Nassau, Alphen-Chaam.

In 2016 bedacht Simon een ideale oplossing voor het vraagstuk over de openingstijden van het gemeentelijke openluchtzwembad. Het zwembad gaat alleen open als het volgens Weeronline die dag 20 graden of warmer wordt. Hoe leggen we dat helder uit op de website, vroeg de gemeente zich af.

Simon maakte een ontwerp voor een module die elke middag – op basis van onder meer de weersvoorspelling – automatisch een melding genereert: ‘Open’, ‘Beperkt open’ of ‘Gesloten’. Die melding verschijnt op de homepage. Het resultaat: bezoekers van de website zien meteen of het zwembad wel of niet open is, het callcenter wordt ontlast en geen klanten die voor niets naar het zwembad komen.

Gemeente Oisterwijk

Gemeente Gooise Meren

Gemeente Gooise Meren is een fusiegemeente van voorheen de gemeenten Naarden, Muiden en Bussum. We zijn daar in 2014 gestart. De opdracht was uitdagend omdat de nieuwe gemeente ‘met een wit vel’ kon beginnen, maar tegelijkertijd te maken had met de praktijk van bestaande organisaties die eigenlijk vooraf moest bedenken hoe de organisatie er over een jaar uitzag.

Met het team onder leiding van Mieke Bos zijn we begonnen met kennissessies. Daarna volgde het gebruikersonderzoek. Samen met de organisatie hebben we 2 overlappende contentstrategieën ontwikkeld. Eén voor de dienstverleningswebsite en een voor de website voor bestuur en raad. Het bureau Eend uit Utrecht stond garant voor het ontwikkelen, testen en opleveren van de interacties en het design, een doorontwikkeling van wat er binnen DvG (Drupal voor Gemeenten) is gemaakt. Onder het motto ‘van raadsysteem naar raadssysteem’ is daarmee een nieuwe standaard opgeleverd voor bestuursinformatie. WIND Internet zorgde voor de techniek onder de website voor bestuur en raad.

Gemeente Gooise Meren

Stenden Hogeschool

In de discipline contentstrategie neemt het werk voor universiteiten en hogescholen (‘higher ed’) een speciale plek in. Niet voor niets, want werken aan een website voor een hogeschool is rekening houden met heel veel verschillende stakeholders en doelgroepen. Probeer er dan maar een taakgerichte website van te maken die de benodigde conversie (inschrijvingen van gemotiveerde studenten uit binnen- en buitenland) oplevert. En dat in 3 talen.

Wiep onderzocht in 2014 de verschillende mogelijkheden. Het werk startte met een contentexploratie. Concept7 deed de onderzoeken naar webbezoekers en klantvragen en vertaalde dit in een verrassend fris en duidelijk design.

Op 1 april 2015 stond volgens plan een mooie stevige, drietalige versie live van een compleet vernieuwde website die zich met name op de student richtte.

Stenden Hogeschool

Provincie Groningen

De Staat van het Web onderhoudt een bijzondere band met de provincie Groningen. Natuurlijk, Wiep woont in Groningen. Maar het is meer dan dat. In 2009 nam Jan Barkhof contact op met haar vanwege zijn plannen voor de nieuwe website. Het moest anders, beter, leesbaarder, toegankelijker. Dat kon alleen met een professionele webredactie in het hart van de organisatie.

De website was voorheen een groot platform waar iedere afdeling zijn eigen zaken kon publiceren. De ene tekst was lang en ingewikkeld, de ander kort en onbegrijpelijk. Samen met het team zijn de contouren voor de website uitgestippeld: een webvisie, uitgangspunten, standaarden en gemandateerde webredactie.

In de jaren daarna volgden nog andere werkzaamheden, zoals trainingen samen met Henk, onderzoeken naar digitale toegankelijkheid.

 

Provincie Groningen

Advies en ondersteuning intranet

Veel organisaties kennen ons dankzij het werk aan websites. Logisch, want die zijn voor iedereen zichtbaar. We werken ook aan verbeteringen van intranetten in organisaties. We werkten onder andere voor:

  • Gemeente Westland
  • Gemeente Amsterdam
  • GGD Drenthe
  • Veiligheidsregio Drenthe
  • Gemeente Oisterwijk
  • Gemeente Dongen
  • Gemeente Baarle-Nassau
  • Drechtsteden
Advies en ondersteuning intranet

Gemeente Almelo

In 2020 en 2021 werkte Simon Besters aan de toetsing en bijstelling van de digitale strategie en implementatie van een vernieuwde vormgeving.

De samenwerking met de Staat van het Web startte in 2013. Toen verzorgden Wiep en Henk de eerste kennissessie aan beslissers. Die sessie bleek de eerste stap in een gezamenlijk traject dat leidde tot een nieuwe, taakgerichte website. De basis vormde een contentstrategie, gedragen door gebruikersonderzoek.

Ook de techniek werd vervangen. Gemeente Almelo was de eerste gemeente in Nederland die de Drupal Distributie hergebruikte nadat gemeente Vught het had ontwikkeld en gebouwd

Meer over dit traject in Almelo uit 2013 in het blog.

Gemeente Almelo

Gemeente Amsterdam

Amsterdam is een grote stad, met veel mensen, met allerlei soorten vragen, taken en aanleidingen. Maar wie zijn zij? Wat willen mensen weten en wat willen ze doen?

In 2014 liepen we warm met het gebruikersonderzoek op het intranet. En in 2015 startte het grootste onderzoek naar klantvragen dat we hebben uitgevoerd.

Dit onderzoek vormde de basis om stapsgewijs verbeteringen door te voeren in structuur, templates, content en belangrijke transacties. Veel werk werd verzet door de eindredacteuren en de webmanager. Deze aanpak bewijst dat je heel veel kunt bereiken in een grote stad en complexe organisatie zonder grootse en meeslepende trajecten te organiseren.

Gemeente Amsterdam

Gemeente Vught

Gemeente Vught benaderde ons in de persoon van Frank Schaap ergens in 2013. Frank had een goed plan: de gemeente was echt toe aan een nieuwe website. Hij had het eigenlijk al uitgetekend. Geen loketten meer, maar een taakgerichte indeling. Uiteraard – noblesse oblige – met perfecte techniek en helemaal volgens de toenmalige hoogste norm: Webrichtlijnen versie 2 AA. En natuurlijk met open-source techniek.

Frank ging samen met Simon aan de slag in de projectvoorbereiding. Samen stippelden ze de koers uit. Wie eerst overtuigen? Wie informeren? Met wie kunnen we aan de slag? Frank en Simon zaten vrij snel bij het management en bestuur aan tafel. Die gesprekken leverden het groene licht op waar Frank op wachtte. We ondersteunden bij de project en waren tegelijkertijd erg bevoorrecht om in de keuken mee te mogen kijken. Frank heeft er uiteindelijk samen met Eend en toenmalig EzCompany een open-source gemeentewebsite DvG (Drupal voor Gemeenten) van gemaakt waarmee Vught en passant de hele markt heeft opgeschud.

Gemeente Vught

Gemeente Tilburg

De tegeltjes van Tilburg. Wie kent ze niet? De website met ’toptaken op home’ in felgekleurde blokjes.

Het begon in 2013 toen Michiel Duijsings ons belde. Hij was als ambtenaar bezig met plannen voor een nieuwe gemeentewebsite. Of we konden helpen.

De gemeente Tilburg had toen nog eigenlijk 3 websites met in totaal duizenden webpagina’s met bovendien ook veel onderlinge overlap. Dit koste onevenredig veel tijd en geld en leverde niet de gewenste kanaalsturing op. Michiel wist precies wat het probleem was, en schakelde ons in om de route verder uit te stippelen en hem te ondersteunen.

Michiel had zijn leidende strategie geformuleerd: “In één keer goed, in één keer raak, overal en altijd.” In de contentstrategie hebben we dat verder uitgewerkt met als input de uitkomsten van het toptakenonderzoek.

Henk Boeschoten en Wiep Hamstra trainden alle webprofessionals en het voltallige communicatieteam om vervolgens de strategie te kunnen vertalen in de praktijk.

Gemeente Tilburg

Gemeente Haarlem

In de zomer van 2022 gingen 2 nieuwe gemeentewebsites live: die van Haarlem en Zandvoort. Simon en Wiep startten in 2019 met dit complexe project van een ambitieuze gemeentelijke samenwerking. Na onderzoek en exploratie leverde Wiep de strategie. Simon begeleidde onder andere de aanbesteding van techniek. Ze werkten de maanden daarna binnen het projectteam, samen met Verine. Resultaat: 2 verschillende websites op gedeelde techniek, vormgeving en content. Hoewel de website 100% een dienstverleningswebsite is, is voor alles rond nieuws en projecten – waar een hoop te vertellen en zenden valt – een vraaggerichte structuur gemaakt. Wiep en Verine bedachten en leverden het ontwerp voor het filter waarmee een bezoeker op stadsdeel, thema of fase in ontwikkeling kan zoeken.

De 1e samenwerking met Haarlem startte in  2012 met Mieke Bergkamp, toenmalig hoofd Mediabureau.

Haarlem is en blijft voor ons bijzonder, omdat Haarlem steeds het roer drastisch om durfde te gooien en zich 100% inzet om het voor de gebruiker (de inwoner) zo eenvoudig mogelijk te maken. In 2012 door het ‘digitale loket’ te elimineren, 10 jaar later door de website flink compacter te maken én te voorzien van een nieuw filter voor de grote hoeveelheid projecten.

Gemeente Haarlem

Hoe kunnen we helpen?

Benieuwd wat we voor je kunnen doen? Meer weten over onze werkwijze? Stel ons je vraag!

Bel ons op 050 260 01 66

Geknipt voor jou

Welke boeken en blogs lezen we? Welke video's zijn echt meer dan het kijken waard? We hebben ze voor jou op een rijtje gezet.

Naar de bibliotheek